Dịch vụ khách hàng

EN

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Dịch vụ khách hàng - Bạn là khách hàng cá nhân - Bạn là chủ nhà hàng


Liên hệ

Nếu bạn có yêu cầu gấp về đơn hàng tại Vietnammm.com, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà hàng. Số điện thoại của nhà hàng có trong email xác nhận đơn hàng. Về những vấn đề khác vui lòng điền vào đơn bên dưới. Dịch vụ khách hàng phục vụ từ 07:30 sáng đến 11:00 tối